CHCEŠ SA STAŤ ÚSPEŠNOU  AKVABELOU?    1.    

ROB VECI S RADOSŤOU A NADŠENÍM ! VŠETKO JE MOŽNÉ.2.

STARAJ SA O SVOJU POHODU PRAVIDELNOU KVALITNOU STRAVOU A PITNÝM REŽIMOM.3.

ASPOŇ 20 MIN. DENNE ODDYCHUJ PODĽA SVOJICH PREDSTÁV.4.

DBAJ NA DOSTATOČNÝ SPÁNOK.5.

PLÁNUJ – NEDOSTATOK ČASU NIE JE NIČ INÉHO AKO ABSENCIA SCHOPNOSTI USPORIADAŤ SI SVOJE PRIORITY.6.

EFEKTÍVNE VYUŽÍVAJ ČAS V ŠKOLE AJ NA TRÉNINGU – DÁVAJ POZOR V DANOM OKAMIHU – BUDEŠ MAŤ MENEJ PRÁCE DOMA A VIAC  ČASU NA ZÁBAVU.7.

POČÚVAJ, VEĽA SA OD DRUHÝCH DOZVIEŠ A NAUČÍŠ !8.

ŽI SYNCHROM – VNÍMAJ INŠPIRÁCIU OKOLO SEBA A BUĎ KREATÍVNA... 

Čo vplýva na náš športový výkon?


Za podstatnú časť kvality športového výkonu zodpovedá myslenie športovca. Ide najmä kombináciu schopnosti sústrediť sa na rady trénerov, schopnosti tieto rady správne pochopiť a zapamätať si ich a neskôr ich aj úspešne aplikovať do ďalšieho športového výkonu.

Existuje niekoľko typov ako je možné naučiť sa správne myslieť a vedome tak ovplyvňovať výkon. Každý človek je jedinečný a kým jedenému stačí počuť alebo vidieť, iný si musí pripomienky trénera zapísať.

Medzi veci, ktoré nám môžu pomôcť naučiť sa podávať vedomé výkony patrí napr. tréningový denník. Do tréningového denníka je možné kresliť si dané pozície, figúry a ich časti či polohy a viditeľne si zaznačiť rady a pripomienky trénera. Nakresliť sa dá aj celá figúra v jednotlivých svojich častiach. K takto nakreslenej figúre si dopisujeme priebehy ich cvičenia a predvedenia.

Týmto spôsobom získavame výrazný náskok oproti športovkyniam, ktoré síce trénujú dlhšie, ale nedokážu sa sústrediť na pokyny trénera na prvý krát.

Medzi ďalšie veci, ktoré zodpovedajú za celkový predvedený športový výkon patria:
  • pravidelný tréning ale tiež občasný individuálny tréning doma napr. za pomoci videa;
  • správna výživa a pitný režim a to nie len počas a medzi tréningami ale počas celého týždňa;
  • pravidelná regenerácia v podobe spánku, masáže, sauny, doplnenia vitamínov a minerálov vhodnou stravou.
Naše tréningy sú zostavované tak, aby zabezpečili každej športovkyni všeobecný rozvoj schopností (atletika, plávanie, základy gymnastiky) a postupne začali rozvíjať flexibilitu a umelecké schopnosti (balet, aquaballet). Až potom je možné pristúpiť k častejším tréningom synchronizovaného plávania. 

V tejto sekcii budeme zverejňovať hlavne videa na individuálne cvičenia doma a odkazy na zaujímavé články týkajúce sa trénovania a výživy.

30/10/2016 AKO NA VÝŠLAPY A VÝPICH

Video YouTube

Video YouTube
04/10/2016 AKO NA ŠPAGÁTY

Video YouTube29/09/2016 KU KRÁSNEJ OHYBNOSTI STAČÍ 12 MINÚT DENNE

Video YouTube

zdroj: ballet flowers 

Ak budete pravidelne cvičiť, časom sa jednotlivé cviky zautomatizujú a takto naučené je možné ich spamäti cvičiť napr. pred televízorom počas filmu. Cviky sú jednoduché a učia ohybnosti pasívnou formou. Narozdiel od gymnastiky, kde sa tlakom zabezpečuje väčšia ohybnosť, v balete si šetríme kĺby a trénujeme len potiaľ, pokiaľ vládzeme vlastnou silou a váhou.