Nácvik dua počas TRAINING CAMP 2016 
12.07.2016 Gabi a Kika

Video YouTube

HUDBA od 0:30 - 3:15

Párová zostava pozostáva z týchto častí:

I.
Nástup

00:00-00:00
 • 5,6,7,8 príprava: nohy sú v prvej pozícii; ruky sú v prípravnej pozícii; pozerám pred
 • 1,2 Allongé; hlava sa vytočí na pravo
 • 3,4 vraciam ruky do prípravnej pozície; hlava vpred
 • baletný krok sa dostanem až na miesto začatia zostavy (polovica bazéna) a zastavím
 • 5,6,7,8 príprava
 • 1,2 pravú noha vykročí do "8" 
 • 3,4 ľavú nohu presuniem do piatej pozície; ruky sú v prípravnej pozícii pritom pozerám do rohu "8"
 • 5 hlava na diváka v pred, telo ostáva na "8" (kontrola 4 bodov: ramená-boky na "8", hlava na "1")
II.
Privítanie

00:00-00:00
 • 1. Port de bras: nohy sú v piatej pozícii; ruky v prípravnej; hlava je natočená na diváka a 5,6,7,8 príprava
 • 1,2,3,4 sledujem pravú dlaň; ruky ťahám do prvej pozície (z elipsy do kinderka)
 • 5,6,7,8 ruky sú v tretej pozícii (z kinderka do elipsy); sledujem pravú dlaň
 • 1,2,3,4 otváram do druhej pozície 
 • 5,6,7,8 Allongé pretočím do prípravnej
 • 1 sledujem opäť diváka na "1" pričom telo celý čas natočené na "8"
 • čakám na písknutie a hudbu

III.
Part 1: SUCHO

00:30-00:40 (2 osmičiek + 6 doby)
 • 1,2 Demi-plié; pozerám vpred
 • 3,4 vysúvam pravú nohu vpred; ruky do prvej pozície a sledujem pravú dlaň
 • 5,6 

IV.
Part 2: instrumental 1

00:40-00:59 (5 osmičiek + 2 doby)


V.
Part 3: vocal 1

01:00-01:59 (16 osmičiek)


VI.
Part 4: instrumental 2

VII.
Part 5: vocal 2


Comments