Synchronizované plávanie Malacky n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt organizovaním športových podujatí, školení, kurzov, tréningov, prezentácií a súťaží v oblasti plaveckých športov.

Organizácia bola založená 01.08.2014 a pôsobí v Malackách.

Svojim zverenkyniam zabezpečujeme trénerov a profesionálov z oblasti umeleckého plávania, plávania, baletu a atletiky. 

Cieľom organizácie je vychovať úspešné reprezentantky Slovenskej republiky v umeleckom plávaní a umožniť im účasť na medzinárodných súťažiach organizovaných v zahraničí. Máme ambíciu zúčastniť sa letných olympijských hier v Los Angeles v roku 2028, a preto sme vypracovali dlhodobý projekt, ktorý počíta s medzioddielovou spoluprácou. 

V súčasnosti meníme svoj názov na Umelecké plávanie a balet Malacky n.o.
KATARÍNA RUSŇÁKOVÁ
trénerka umeleckého plávania
zapísaná v Registri športových odborníkov pod SVK19297

Katarína je trénerkou oddielu Synchronizované plávanie Malacky n.o. od septembra 2014. V sezóne 2004/2005 bola trénerkou mladších žiačok Telovýchovnej jednoty-IUVENTA-SDDM Bratislava. Akvabely, ktoré trénovala, obsadili v tímovej zostave v danej sezóne 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska, 5. miesto na pretekoch COUPE INTERNATIONAL DE NATATION SYNCHRONISEÉ v meste Dudelange v Luxemburgu a 7. miesto na súťaži Iuventa CUP v Bratislave. Ako akvabela sama pretekala za oddiel Telovýchovná jednota-IUVENTA-SDDM Bratislava. Súťažila najmä v párovej zostave (duet) a ako juniorka spoločne so svojou parnerkou obsadila v roku 2003 dve 4. miesta na súťažiach Slovakia Synchro a na pretekoch Akwawit cup v poľskom Leszne. V roku 2002 sa umiestnila so svojou partnerkou na 3. miesto v párovej zostave na seniórskych Majstrovstvách Slovenska.

Kurzy
2017 Rozhodca v synchronizovanom plávaní 1. kvalifikačnej triedy (Slovenská plavecká federácia) 
2016 Kurz prvej pomoci (do 06/2018)
2007 Tréner synchronizovaného plávania 2. kvalifikačnej triedy (Slovenská plavecká federácia)
Vzdelanie
2011 Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (Mgr.)
Jazyky
deutsch | български
Kontakt
M: 00421 919 271 991
E. katarina.spiessova(at)gmail.com 


EVA LAJCHOVÁ
event koordinátor

Eva je súčasťou nášho tímu od septembra 2014. Zaoberá sa organizovaním rôznych podujatí, s dôrazom na plesy, spoločenské a kultúrne podujatia. Do každej akcie vkladá kus svojho srdca.

Vzdelanie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Elonomika a manažment (Ing.)
Jazyky
Anglický, Nemecký
Kontakty
M. 00421 902 279 575
E. evalajchova(at)gmail.com


IVETA PÉTEROVÁ
trénerka plávania a umeleckého plávania
vedúca tímu 
zapísaná v Registri športových odborníkov pod 
SVK21772

Ivet je členom nášho tímu od októbra 2014. Dňa 18.03.2016 bola primátorom mesta Malacky a Komisiou pre vzdelávanie, mládež a šport Mestského zastupiteľstva v Malackách ocenená za osobný prínos a rozvoj športu v oblasti plávania. Ocenenie jej bolo udelené najmä za nadšenie, ktorým podnecuje mládež a vzornú reprezentáciu mesta Malacky. Iveta Péterová je vedúca tímu Synchronizované plávanie Malacky n.o. Stará sa o nášho pohodového tímového ducha, perfektnú kondičnú a plaveckú prípravu, ale aj trénovanie povinných figúr FINA. Okrem trénovania akvabel, venuje sa súčasne aj výuke plávania detí ako trénerka plaveckej školy PLAVÁČIK. Ivet je zakladateľka vlastnej Súkromnej plaveckej školy Nemo, v ktorej sa správnym technikám plávania naučilo už aj mnoho dospelých neplavcov. Ivet položila v minulosti základy plaveckého klubu Willy ako jeho spoluzakladateľka. Iveta Péterová bola aktívnou plavkyňou a reprezentovala Slovenskú republiku na medzinárodných pretekoch v Užhorode, kde v roku 1977 vyhrala 2. miesto v disciplíne 100 m znak. V rovnakom roku zvíťazila na pretekoch v Oradei na 100 m delfín.

Vzdelanie a prax
2017  Tréner 1. kvalifikačného stupňa so špecializáciou synchronizované plávanie (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telovýchovy a športu) 
2017 Rozhodca v synchronizovanom plávaní 1. kval.triedy (Slovenská plavecká federácia)
2006 National Accreditation as Lifeguard, 23 April 2006, Royal Life Saving Society UK; Watchfield, Swindon
2007 - 2011 Asistent MILREP SR a člen Výkonneho Výboru charitatívnej organizácie pri vojenskom Výbore NATO Brusel, Belgicko
Jazyky
english | magyar
Kontakt
M. 00421 903 869 286
E. ipeterova63(at)gmail.com


NIKOL QUARDOVÁ
trénerka baletu a choreografka umeleckého plávania
zapísaná v Registri športových odborníkov pod SVK21708

Nikol je členom nášho tímu od januára 2015. Okrem učenia ľudoviek, zameriava sa najmä na klasický tanec -baletnú prípravu akvabel z prípravky, mladších žiačok a starších žiačok. V súčasnosti pracuje Nikol na choreografii tímovej zostavy.

Trénerská prax
Asistentka choreografa muzikálu Malý princ.
Trénerka v súkromných školách a tanečných kluboch v Bratislave a Trenčíne.
Vedúca tanečných táborov pre deti.
Kurzy
2017 Rozhodca v synchronizovanom plávaní 1. kval.triedy (SPF)
Vzdelanie
2015 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbor: Religionistika (Mgr.)
Jazyky
english | العربية
Kontakty
M. 00421 903 160 773
E. nikol.quardova(at)gmail.com


LAURA OGURČÁKOVÁ
trénerka umeleckého plávania
zapísaná v Registri športových odborníkov pod SVK21666


Laura je členom nášho tímu od októbra 2015. V minulosti aktívne venovala synchronizovanému plávaniu ako členka tímu Telovýchovna jednota-IUVENTA-SDDM Bratislava. Spolu s tímom sa zúčastnila viacerých národných ako aj medzinárodných súťaží. Laura sa taktiež venovala tancu a v roku 2013 absolvovala kurz baletu v Riverpark Dance School Bratislava.

Kurzy
2017  Tréner 1. kvalifikačného stupňa so špecializáciou synchronizované plávanie (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telovýchovy a športu)
2017 Rozhodca v synchronizovanom plávaní 1. kvalifikačnej triedy (Slovenská plavecká federácia)
Vzdelanie
2011 Europa-Institut, Universität des Saarlandes, Nemecko (LL.M.)
2010 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr.)
Jazyky
english | deutsch
Kontakt
M. 00421 905 729 108
E. laura.ogurcakova(at)gmail.comPETR FILIP
tréner atletiky

Peťo je členom nášho tímu od septembra 2016. 
Počas aktívnej športovej činnosti dosiahol Peťo najvýznamnejšie úspechy: 
1995 Halový majster SR v behu mužov na 800 m (AC Malacky) 
2000 Majster SR v štafete na 4 x 100 m mužov (Slávia UK Bratislava) 
2002 Halový majster SR v štafete na 4 x 400 m mužov (Slávia UK Bratislava) 
2002 Slovenský halový rekord mužov na 4 x 400 m (Slávia UK Bratislava)  
2003 Halový majster SR v štafete na 4 x 400 m mužov (Slávia UK Bratislava)
2003 Majster SR v štafete na 4 x 100 m mužov (Slávia UK Bratislava)
2003 Majster SR v štafete na 4 x 400 m mužov (Slávia UK Bratislava) 
2004 Majster SR v štafete na 4 x 100 m mužov (Slávia UK Bratislava) 
2004 Majster SR v štafete na 4 x 400 m mužov (Slávia UK Bratislava)
Účastník Európskeho pohára majstrov v atletike mužov (Slávia UK Bratislava): 
- 1500 m (Luxemburg, Luxembursko, 2002)
- 4 x 100 m, 4 x 400 m (Belehrad, Srbsko, 2003)
- 4 x 100 m, 4 x 400 m (Maribor, Slovinsko, 2004)
2003 Majster Európy v atletike učiteľov (viacboj, Ljubljana, Slovinsko, 2003)
2003-2004 Majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike učiteľov – 9 x 1. miesto (100 m, 200 m, 400 m, oštep, diaľka; 2003-2004)
Najvýznamnejšie trénerské úspechy
Majstrovstvá sveta v atletike do 19 rokov
- Alexandra Štuková (400 m – 30. miesto, Beijing, Čína, 2006) 
- Alexandra Štuková (400 m – 32. miesto, Bydgoszcz, Poľsko, 2008) 
Majstrovstvá sveta v atletike do 17 rokov
- Alexandra Štuková (400 m – 3. miesto, Ostrava, Česká republika, 2007)
- Ján Beňa (800 m – 30. miesto, Ostrava, Česká republika, 2007)
- Martin Koch (200 m – 43. miesto, Bressanone, Taliansko, 2009)
Majstrovstvá Európy do 23 rokov
- Barbora Šimková (100 m – 22. miesto, Kaunas, Litva, 2009)
Majstrovstvá Európy v atletike do 19 rokov
- Alexandra Štuková (400 m – 12. miesto, Novi Sad, Srbsko, 2009)
- Ján Beňa (4 x 400 m – 5. miesto, Novi Sad, Srbsko, 2009)
Európsky olympijský festival mládeže (EYOF)
- Alexandra Štuková (400 m – 1. miesto, Belehrad, Srbsko, 2007)
- Ján Beňa (800 m – 15. miesto, Belehrad, Srbsko, 2007)
- Martin Koch (400 m – 15. miesto, Tampere, Fínsko, 2009)
- Marco Adrien Drozda (800 m – 20. miesto, Trabzon, Turecko, 2011)
- Marek Havlík (400 m – 7. miesto, Györ, Maďarsko, 2007)
Svetová gymnaziáda
- Alexandra Štuková (400 m – 1. miesto, Thessaloniki, Grécko, 2006)
Trénerské skúsenosti
Atletický tréner: športové triedy ZŠ Záhorácka, Malacky, Atletický klub AC Malacky, Slovenský atletický zväz, AK Olymp Brno (ČR), AK SSK Vítkovice (ČR), TJ Lokomotiva Břeclav (ČR), AK Hodonín (ČR), Športová akadémia Mateja Tótha, Detská organizácia Záhorácky Fénix
Kondičný tréner: stolný tenis (MSK Malacky), basketbal (TJ Strojár Malacky), florbal (1. SC Malacky), futbal (VTJ Malacky, ČSFA Malacky), tenis (TJ Strojár Malacky)
Ocenenia
2003 Pálfiho srdce - ocenenie primátorom mesta Malacky – reprezentácia mesta Malacky v oblasti športu
2006 Čestné uznanie primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky – výsledky práce s mládežou v atletike
2007 Ocenenie Slovenským atletickým zväzom – najúspešnejší tréner atletiky v kategórii dorastu 
2007 Ocenenie ministrom školstva Slovenskej republiky – reprezentácia Slovenskej republiky v atletike 
Vzdelanie 
2000 Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava (Mgr.) 
2002 Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava (PaedDr.) 
Diplomovaný tréner atletiky najvyššieho stupňa, učiteľ telesnej a športovej výchovy 
Certifikáty 
2017 Certifikát trénera detskej atletiky (IAAF Kids´ Athletics) 
2017 Certifikát trénera Športovej akadémie Mateja Tótha 
Jazyky
deutsch 
Kontakt
M. 00421 908 745 912
E. filip.petr(at)zs4malacky.skBEÁTA CENKNEROVÁ
office manager

Bea je členkou nášho tímu od októbra 2017. V minulosti sa aktívne venovala dobrovoľníckej činnosti pre pomoc deťom v detských domovoch a tiež aktívne fitness športu. V živote sa riadi mottom: "Rozdiel medzi úspešnou osobou a ostatnými nie je v nedostatku síl, nedostatku vedomostí, ale skôr nedostatku vôle." (Vince Lombardi)

Kontakt
M. 00421 915 445 515
E. bea.cenknerova(at)gmail.com
KLÁRA ZENKOVÁ (2003)
asistent trénera umeleckého plávania a baletu
baletka

Klára je členkou nášho tímu od januára 2016 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2017 6. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (23 bod.)
2017 4.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 6.miesto: Synchro Stars, U4 (41,7273)
2017 6.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (35,2900)
2017 3. miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (62,000)
2016 3. miesto: Baletná súťaž 2016
2016 5. miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 3. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D2 (30,0000)
2016 4. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D2 (38,1000)


DOROTA HRNČIAROVÁ (2004)
staršia žiačka

Doris je členkou nášho tímu od septembra 2016 
a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2017 3. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (27 bod.)
2017 SKOKAN SEZÓNY 2016/2017
2017 9.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 9.miesto: Synchro Stars, U4 (29,1591)
2017 10.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (29,9575)
2017 8.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (58,4000)

GABRIELA HURBANOVÁ (2004)
mladšia žiačka

Gabi je členkou nášho tímu od septembra 2014 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2018 2. miesto: 4. testy v povinných figúrach SŽ (87,57 bod.)
2018  5. miesto 3. testy v povinných figúrach U3 (36,00 bod)
2017 2. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (28 bod.)
2017 2. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (101,52 bod.)
2017 3. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (29,60 bod.)
2017 1.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 6.miesto: Synchro Stars, U4 (42,6515)
2017 5.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (32,3500)
2017 2.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (64,0000)
2016 1.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 2.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 1.miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2015/2016
2016 2.miesto: Najlepšia baletka sezóny 2015/2016
2016 25. miesto: Povinné figúry Dolphin 2, DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP (33,1667)
2016 2. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D2 (54,9000)
2016 1. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D2 (33,7000)
2015 5. miesto: 3. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (37,40 bod.)
2015 2miesto: 3. Testy vo flexibilite
2015 6. miesto: 2. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (23,90 bod.)
2015 1. miesto: 1. Plavecké preteky v OPP
2015 4. miesto: 1. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 1 (38,30 bod.)
2015 SKOKAN MESIACA OKTÓBER 2015
2015 2. miesto: Naj-kreatívnejší tréningový denník-LETO 2015
2015
 3. miesto: Najlepšia akvabela sezóny 2014/2015
2015 2. miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2014/2015
2015 3. miesto: Naj-kreatívnejší tréningový denník - JAR 2015
2015 1. miesto: 3. TESTY V ŠPAGÁTOCH v kategórii A
2015 3. miesto: 1.TESTY V ŠPAGÁTOCH

KRISTÍNA ANDRLOVÁ (2005)
staršia žiačka

Kika je členkou nášho tímu od septembra 2014 
a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2017 8. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (20,28 bod.)
2017 Dobrá víla sezóny 2016/2017
2017
 8.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 11.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (0,00 b.)
2017 7.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (58,9 bod.)
2016 4.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 5.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 3.miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2015/2016
2016 3. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D2 (31,90 bod.)
2015 4. miesto: 2. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (29,20 bod.)
2015 3. miesto: 1. Plavecké preteky v OPP
2015 1. miesto: 1. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 1 (41,00 bod.)

ZOJA TOLKAČEVOVÁ (2005)
staršia žiačka

Zoja je členkou nášho tímu od septembra 2015 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2017 4. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (26,5 bod.)
2017 1. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (114,69 bod.)
2017 1. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (36,38 bod.)
2017 3.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 4.miesto: Synchro Stars, U3 (44,8750)
2017 1.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (36,9775)
2017 10.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (0,0000)
2016 9.miesto: Baletná súťaž 2016

2016 1.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016

2016 2.miesto: Najlepšia akvabela sezóny 2015/2016
2016 2.miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2015/2016

2016 3.miesto: Najlepšia baletka sezóny 2015/2016

2016 30. miesto: Povinné figúry Dolphin 2, DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP (40,5833)
2016 1. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D2 (59,3000)

2016 1. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D2 (33,7000)

2015 2. miesto: 3. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (46,70 bod.)

2015 1. miesto: 2. Testy vo flexibilite

2015 2. miesto: 1. Plavecké preteky v OPP

2015 SKOKAN MESIACA NOVEMBER 2015

2015 1. miesto: 1. Testy vo flexibilite
TEREZA HAVLOVÁ (2005)
staršia žiačka

Terka je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky
2018  1. miesto 3. testy v povinných figúrach U2 (32,80 bod)
2017 10. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (16 bod.)
2017 1. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (68,40 bod.)


SIMONA HÁJNIKOVÁ (2006)
staršia žiačka

Simi je členkou nášho tímu od septembra 2015 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2018  1. miesto 3. testy v povinných figúrach U3 (38,00 bod)
2017 5. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (25 bod.)
2017 4. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (86,31 bod.)
2017 2. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (30,31 bod.)
2017 2.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 6.miesto: Synchro Stars, U3 (43,5625)
2017 2.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (36,8250)
2017 5.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (60,2000)
2016 5.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 3.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 3. miesto: 33.roč. Večerného behu zdravia-beh vďaky SNP
2016 34. miesto: Povinné figúry Dolphin 1, DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP (45,5366)
2016 2. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D1 (62,0700)
2016 4. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D1 (30,7200)
2015 6. miesto: 3. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (25,50 bod.)
2015 1. miesto: 1. Plavecké preteky v OPP
2015 3. miesto: 1. Testy vo flexibiliteDENISA CSENKEYOVÁ (2006)

mladšia žiačka

Denisa je členkou nášho tímu od októbra 2016.

Športové výsledky
2018 6. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (42,70 bod.)
2018 9. miesto 3. testy v povinných figúrach U2 (25,06 bod)
2017 6. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - mladšie žiačky (15,5 bod.)
2017 3.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 7. miesto: 2. Preteky v technike plávania (24,1050 b.)
2017 4. miesto: 1. Preteky v technike plávania (39,3 bod.)

A
MÁLIA ZENKOVÁ (2007)
staršia žiačka

Amálka je členkou nášho tímu od septembra 2015 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od mája 2017 (SVK17356).

Športové výsledky
2018 3. miesto: 4. testy v povinných figúrach SŽ (87,19 bod.)
2018 2. miesto 3. testy v povinných figúrach U3 (37,30 bod)
2017 5. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (27,65 bod.)
2017 5.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 1.miesto: Synchro Stars, U2 (52,8963)
2017 11.miesto: DELFINIK 2017 & IUVENTA CUP, D2 (49,9512)
2017 3.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (36,6500 b.)
2017 1.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (67,1 bod.)
2016 10.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 4.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 Absolútny skokan sezóny 2015/2016
2016 1.miesto: Najlepšia akvabela sezóny 2015/2016
2016 6. miesto: Povinné figúry Dolphin 1, DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP (51,830)
2016 1. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D1 (33,71 bod.)
2015 1. miesto: 3. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (50,80 bod.)
2015 1miesto: 3. Testy vo flexibilite
2015 1. miesto: 2. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (31,10 bod.)
2015 8miesto: 1.  Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 1 (  ,   bod.)

EMMA MESÁROŠOVÁ (2007)
staršia žiačka

Emma je členkou nášho tímu od novembra 2016.

Športové výsledky
2018 4. miesto: 4. testy v povinných figúrach SŽ (85,09 bod.)
2018  5. miesto 3. testy v povinných figúrach U3 (36,00 bod)
2018 3. miesto 3. testy v povinných figúrach U3 (36,60 bod)
2017 7. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (20 bod.)
2017 6. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (73,25 bod.)
2017 10. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (16,56 bod.)
2017 10. miesto: 1. Preteky v technike plávania (36,8 bod.)

HANA HOCOVÁ (2008)
staršia žiačka

Hanka je členkou nášho tímu od septembra 2014 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od mája 2017 (SVK21716).

Športové výsledky
2018 1. miesto: 4. testy v povinných figúrach SŽ (91,99 bod.)
2017 4. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (28,19 bod.)
2017 6.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 2.miesto: Synchro Stars, U2 (51,2439)
2017 2.miesto: DELFINIK 2017 & IUVENTA CUP, D1 (47,1875)
2017 4.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (35,3650)
2017 4.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (60,9000)
2016 11.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 7.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 3.miesto: Najlepšia akvabela sezóny 2015/2016
2016 25. miesto: Povinné figúry Dolphin 1, DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP (47,2276)
2016 1. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D1 (63,85000)
2016 2. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D1 (31,64000)
2015 4. miesto: 3. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (41,20 bod.)
2015 7. miesto: 2. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (23,20 bod.)
2015 3. miesto: 1. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 1 (38,40 bod.)
2015 2. miesto: Najlepšia akvabela sezóny 2014/2015
2015 2. miesto: Najlepšia baletka sezóny 2014/2015
2015 3. miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2014/2015
2015 1. miesto: 4. TESTY V ŠPAGÁTOCH v kategórii B
2015 SKOKAN MESIACA MAREC 2015


JASMÍNA CSÉFALVAYOVÁ (2008)
staršia žiačka

Jasmínka je členkou nášho tímu od februára 2015 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od mája 2017 (SVK21715).

Športové výsledky
2017 9. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (27 bod.)
2017 7. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (21,67 bod.)
2017 9.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 3.miesto: Synchro Stars, U2 (48,8110)
2017 1.miesto: DELFINIK 2017 & IUVENTA CUP, D1 (47,7500)
2017 1.miesto: 45. ročník Behu oslobodenia(najmladšie žiačky)
2017 7.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (34,3700)
2017 10.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (0,0000)
2016 7.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 9.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 1.miesto: Najlepšia baletka sezóny 2015/2016
2016 22. miesto: Povinné figúry Dolphin 1, DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP (47,6504)
2016 3. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D1 (60,3800)
2016 3. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D1 (31,4900)
2015 3. miesto: 3. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (46,60 bod.)
2015 3. miesto: 2. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 2 (29,60 bod.)
2015 3. miesto: Naj-kreatívnejší tréningový denník-JESEŇ 2015
2015 2. miesto: 1. Testy v povinných figúrach FINA Beginners Level 1 (38,6 bod.)
2015 1. miesto: Naj-kreatívnejší tréningový denník-LETO 2015
2015 1. miesto: 5. TESTY V ŠPAGÁTOCH v kategórii A
2015 1. miesto: 4. TESTY V ŠPAGÁTOCH v kategórii A
2015 3. miesto: 3. TESTOV V ŠPAGÁTOCH v kategórii A


VANDA VODNÁKOVÁ (2008)
staršia žiačka

Vanda je členkou nášho tímu od septembra 2015 a členskou Slovenskej plaveckej federácie od mája 2017 (SVK21718).

Športové výsledky
2018 6. miesto: 4. testy v povinných figúrach SŽ (82,02 bod.)
2017 1. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (29 bod.)
2017 3. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (96,01 bod.)
2017 6. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (27,05 bod.)
2017 7.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (MŽ)
2017 6.miesto: Synchro Stars, U2 (47,6159)
2017 3.miesto: DELFINIK 2017 & IUVENTA CUP, D1 (47,1875)
2017 8.miesto: 7. Testy v povinných figúrach FINA (32,4425)
2017 6.miesto: 6. Testy v povinných figúrach FINA (59,2000)
2016 2.miesto: Baletná súťaž 2016
2016 12.miesto: Oddielové testy v plávaní 2016
2016 5. miesto: 5. Testy v povinných figúrach D1 (47,4600)
2016 6. miesto: 4. Testy v povinných figúrach D1 (22,3000)
2015 2miesto: 2. Testy vo flexibilite
2015 3. miesto: 1. Plavecké preteky v OPP

SOFIA ŠARKÖZYOVÁ (2008)
mladšia žiačka

Sofi je členkou nášho tímu od septembra 2016.

Športové výsledky
2018 4. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (46,30 bod.)
2017 7. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (50,10 bod.)
2017 1. miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2016/2017
2017 3. miesto: Najlepšia atlétka sezóny 2016/2017
2017 4.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 1. miesto: 2. Preteky v technike plávania (28,1000 b.)
2017 7.miesto: 1. Preteky v technike plávania (38,0 bod.)LILLY ZIVČÁKOVÁ (2008)
mladšia žiačka

Lilly je členkou nášho tímu od septembra 2016.

Športové výsledky
2017 3. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - mladšie žiačky (31 bod.)
2017 4. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (59,80 bod.)
2017 2. miesto: Najlepšia atlétka sezóny 2016/2017
2017 8.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 8. miesto: 2. Preteky v technike plávania (23,5550 b.)
2017 5.miesto: 1. Preteky v technike plávania (39,0 bod.)


DIANA MESÁROŠOVÁ (2008)
staršia žiačka

Diana je členkou nášho tímu od novembra 2016.

Športové výsledky
2018 5. miesto: 4. testy v povinných figúrach SŽ (82,96 bod.)
2017 8. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - staršie žiačky (18 bod.)
2017 5. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (78,45 bod.)
2017 9. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (19,25 bod.)
2017 6. miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 12. miesto: 2. Preteky v technike plávania (0,000 b.)
2017 1. miesto: 1. Preteky v technike plávania (40,4 bod.)

DOROTA ŠEVEROVÁ (2008)
mladšia žiačka

Dorka je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky
KLÁRA JANKOVÁ (2009)
mladšia žiačka

Klára je členkou nášho tímu od septembra 2016 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2018 18. miesto: Beh na 150 m - 0:39 sek. (Prípravka) 1. kolo ZDBP (Hlboké)
2018 3. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (46,40 bod.)
2017 3. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (60,20 bod.)
2017 1. miesto: Najlepšia baletka sezóny 2016/2017
2017 2. miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 9. miesto: Synchro Stars, U1 (38,9375)
2017 3. miesto: 2. Preteky v technike plávania (26,8600 b.)
2017 2.miesto: 1. Preteky v technike plávania (39,8 bod.)

LEA PAUKOVÁ (2009)
mladšia žiačka

Lea je členkou nášho tímu od septembra 2016 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2018 4. miesto: Beh na 150 m - 0:31 sek. (Prípravka) 1. kolo ZDBP (Hlboké)
2018 1. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (49,30 bod.)
2017 2. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - mladšie žiačky (31,5 bod.)
2017 1. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (67,66 bod.)
2017 2. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (68,20 bod.)
2017 1. miesto: Najlepšia atlétka sezóny 2016/2017
2017 1. miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 7.miesto: Synchro Stars, U1 (41,6250)
2017 2. miesto: 2. Preteky v technike plávania (26,9250)
2017 6.miesto: 1. Preteky v technike plávania (38,6000)

VERONIKA RANINCOVÁ (2009)
mladšia žiačka

Veronika je členkou nášho tímu od septembra 2016.

Športové výsledky
2017 1. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - mladšie žiačky (31,5 bod.)
2017 6. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (54, bod.)
2017 2. miesto: Najlepšia baletka sezóny 2016/2017
2017 9. miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 10. miesto: 2. Preteky v technike plávania (23,24 b.)
2017 10.miesto: 1. Preteky v technike plávania (36,8 bod.)
MICHAELA KOVÁČIKOVÁ (2009)
mladšia žiačka

Miška je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky

2018 5. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (45,30 bod.)
2017 4. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (51,66 bod.)


EMA RYBNIKÁROVÁ (2009)
mladšia žiačka

Emka je členkou nášho tímu od septembra 2016.

Športové výsledky
2017 3. miesto: Najlepšia baletka sezóny 2016/2017
 9.miesto: 1. Preteky v technike plávania (37,6000)
MICHAELA BIKSADSKÁ
mladšia žiačka

Miška je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky

NATÁLIA SIMEONOVÁ (2009)

mladšia žiačka

Naty je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky

VIKTÓRIA PAUKOVÁ (2010)
mladšia žiačka

Viki je členkou nášho tímu od septembra 2016 a členkou Slovenskej plaveckej federácie od júna 2017.

Športové výsledky
2018 6. miesto: Beh na 150 m - 0:32 sek. (Prípravka) 1. kolo ZDBP (Hlboké)
2018 2. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (48,30 bod.)
2017 4. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - mladšie žiačky (28,5 bod.)
2017 3. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (57,55 bod.)
2017 5. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (56,40 bod.)
2017 2. miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2016/2017
2017 10. miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P)
2017 10. miesto: Synchro Stars, U1 (38,1250)
2017 4. miesto: 2. Preteky v technike plávania (26,7300)
2017 7.miesto: 1. Preteky v technike plávania (38,0000)


IZABELA KINCSESOVÁ (2010)
mladšie žiačky

Izabel je členkou nášho tímu od januára 2017.

Športové výsledky
2018 7. miesto: 4. testy v povinných figúrach MŽ (40,80 bod.)
2017 5. miesto: 1. ročník Baletnej súťaže - mladšie žiačky (20 bod.)
2017 4. miesto: 2. testy v povinných figúrach FINA (73,25 bod.)
2017 8. miesto: 1. testy v povinných figúrach FINA (49,10 bod.)
2017 3. miesto: Najlepšia plavkyňa sezóny 2016/2017
2017 11.miesto: Najlepšia športovkyňa sezóny 2016/2017 (P
SUSAN ELIZABETH DUBRAVIKOVÁ (2009)

prípravka


Sue je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledkyKAROLÍNA KÁČEROVÁ (2010)
prípravka

Karolínka je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky
NELA ŠNEGOŇOVÁ (2010)
prípravka

Nelka je členkou nášho tímu od septembra 2017.

Športové výsledky


CHIARA CHRISTINE PULKOVÁ
prípravka

Chiara je členkou nášho tímu od ... 2018.

Športové výsledky


LEA HRONCOVÁ
prípravka

Lea je členkou nášho tímu od ... 2018.

Športové výsledkySTELA HRONCOVÁ
prípravka

Stela je členkou nášho tímu od ... 2018.

Športové výsledky
LAURA HOLICKÁ
baletka

Laurita je atlétka a členkou nášho tímu sa stala v septembri 2017. Zameriava sa samostatnú baletnú prípravu

Športové výsledky v atletike
2017