www.aquabellas.sk


Kvalifikovaní a talentovaní ľudia sú pre našu organizáciu najcennejším aktívom. Synchronizované plávanie Malacky n.o. má záujem o dlhodobú spoluprácu s odborníkmi a trénermi z oblasti synchronizovaného plávania, plávania, gymnastiky, baletu, fitness, hudby, tanca, literárno dramatického odboru, regenerácie, dietetiky ...

Ponúkame kreatívnu prácu s deťmi a mládežou v priateľskom tímovom prostredí a vynikajúce možnosti profesionálneho rozvoja nie len v oblasti synchronizovaného plávania. 

V našom tíme radi privítame členov, ktorí budú preň prínosom. Očakávame preukázateľnú odbornú spôsobilosť a prax v odbore.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať.