Synchronizované plávanie Malacky n.o. 
anglický názov: Synchronized Swimming Malacky n.o.

Sídlo: SK-811 02 Bratislava, Svetlá 7

Registrácia: zápis v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresného úradu Bratislava, Reg.číslo: OVVS-64624/441/2014-NO

IČO: 45743711

Štatutárny zástupca: Katarína Rusňáková (Spiessová), riaditeľ

Správna rada:
Bc. Patrik Palkovič, predseda správnej rady
Mgr. Zuzana Spiessová, člen správnej rady
Mgr. Veronika Palkovičová, člen správnej rady

Dozorný orgán:
Mgr. Peter Spiess, revízor


Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
BIC: TATRSKBX
Číslo účtu: 2948458357/1100
Miesto konania tréningov:

Krytá plaváreň MALINA
Baletná sála
Športová hala MALINA
SK-901 01 Malacky, Sasinkova 2

Veľká telocvičňa
Základná škola
 
Záhorácka 95
SK-901 01 MalackyKontaktné osoby:

Katarína Rusňáková
trénerka umeleckého plávania
M.  00421 919 271 991 | E. katarina.spiessova(at)gmail.com

Eva Lajchová
event koordinátor
M. 00421 902 279 575 | E. evalajchova(at)gmail.com

Iveta Péterová
vedúca tímu, trénerka plávania, trénerka umeleckého plávania
M. 00421 903 869 286 | E. ipeterova63(at)gmail.com

Nikol Quardová
trénerka baletu, choreografka tímu 
M. 00421 903 160 773 | E. nikol.quardova(at)gmail.com

Laura Ogurčáková
trénerka umeleckého plávania
M. 00421 905 729 108 | E. laura.ogurcakova(at)gmail.com

Petr Filip
tréner atletiky
M. 00421 908 745 912 | E.
filip.petr(at)zs4malacky.sk

Beáta Cenknerová

office manager
M.
00421 915 445 515  | E. bea.cenknerova(at)gmail.com 

Autor: Kristína Čermáková


Synchronizované plávanie Malacky n.o.