www.aquabellas.sk
Malacká synagóga - nachádza sa v nej ateliér s príjemnou atmosférou, v ktorom sa deti učia kresliť a modelovať pod odborným vedením. 

Na nádvorí Pálfiovského rodového kaštieľa stojí obnovená studňa. Nad studňou sa nachádza jeleň, erbové zviera Pálfiovcov.