POVINNÉ FIGÚRY FINA MLADŠIE ŽIAČKY 
(age group 12 and under/veková skupina 12 a mladšie)


POVINNÉ FIGÚRY PRÍPRAVKA


POVINNÉ FIGÚRY FINA (2013-2017)
MLADŠIE ŽIAČKY 

Povinné figúry FINA na obdobie rokov 2013-2017 určené pre mladšie žiačky (12 rokov a mladšie) sú rozdelené do štyroch skupín. Prvá skupina sa volá záväzná a cvičí sa vždy. Do tejto skupiny patria dve figúry:

(i)  Ballet Leg Single (má koeficient 1,6 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 101) a

Video YouTube


(ii) Barracuda (má koeficient 2,0, teda je ťažšia a vyššie hodnotená ako "beletka" a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 301)

Video YouTube

Video YouTube

Video YouTube

Video YouTubeDruhá. tretia a štvrtá skupina povinných figúr sa losuje tesne pred pretekmi. Existujú teda tri dvojice figúr, ktoré môžu byť vylosované:


I.
prvá dvojica
(iii) Oceanita (má koeficient 1,9 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 439)

Video YouTube


(iv) Surface Prawn (má koeficient 1,4 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 362)

Video YouTubeII.
druhá dvojica
(iii) Kip (má koeficient 1,8 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 311)

Video YouTube


(iv) Walkover front (má koeficient 2,1 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 360)


Video YouTube


III.
tretia dvojica
(iii) Tower (má koeficient 1,9 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 349)

Video YouTube

(iv) Swordfish Straight Leg (má koeficient 2,0 a možno ju nájsť v pravidlách FINA podčíslom 406)

Video YouTube303 Somersault Back Pike 1.5

Video YouTube

Video YouTube

Akvabely z prípravky budú súťažiť v štyroch nasledovných figúrach:


Podstránky (1): Termínová listina
Ċ
Katarína Rusňáková,
8. 3. 2017, 0:32
Ċ
Katarína Rusňáková,
8. 3. 2017, 0:31