ČO JE TO UMELECKÉ PLÁVANIE?
AUTOR: KATARÍNA RUSŇÁKOVÁ
02.11.2017

Tento olympijský šport je regulovaný podľa pravidiel medzinárodnej plaveckej federácie FINA (FEDERATION INTERNATIONALE DE NATION). Na celom svete je obdivovaný pre jeho ladnosť a umeleckú hodnotu. Samotná synchronizácia prebieha prostredníctvom tanečného prejavu plavkyne a prítomnosti hudby.

Počas zostavy sa zvyknú kombinovať prvky tanca, baletu, gymnastiky a dramatického prejavu. Hodnotí sa technika prevedenia aj celkový umelecký dojem. Ide o fyzický náročný aeróbny šport, ktorý podporuje všestranný rozvoj talentov plavkyne.

YouTube-Video

Zdroj: Milou704

YouTube-Video

Zdroj: durangopsi

Netrénuje sa len plávanie, beh, gymnastika, balet, posilňovanie a tanec, ale rozvíja sa aj hudobný sluch a schopnosť vyjadrenia hudby. V neposlednom rade sa akvabely učia tímovej práci a disciplíne.

Súťaží sa v povinných figúrach a voľných zostavách až do konca juniorského veku. Počas seniorských pretekov sa plávajú technické a voľné zostavy.

Existujú tieto druhy zostav:

sólová zostava (1 plavkyňa) tzv. sólo

párová zostava alebo duet (2 plavkyne) tzv. duo

tímová zostava (max. osem plavkýň) tzv. tím

kombinovaná zostava (ich vzájomná kombinácia) tzv. kombo

Aj keď na olympijských hrách môžu súťažiť len ženy, na majstrovstvách sveta je od roku 2014 povolená účasť mužov v zmiešanej párovej zostave (duet). Na národných a medzinárodných súťažiach sa naopak ich účasť nevylučuje.

V roku 2017 bol na kongrese FINA zmenený názov športu synchronizované plávanie na umelecké plávanie. V dôsledku uvedenej zmeny sa mení aj názov nášho oddielu zo Synchronizované plávanie Malacky n.o. (angl. názov: Synchronized Swimming Malacky n.o., skrát.názov: SYNCHRO Malacky) na Umelecké plávanie a balet Malacky n.o. (angl. názov: The Artistic Swimming and Ballet of Malacky n.o., skrát. názov: Artistic Malacky).

Autor: Katarína Rusňáková

YouTube-Video