Synchronizované plávanie Malacky, n.o. (SYNCHRO Malacky) je nezisková organizácia poskytujúca verejno prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt organizovaním športových podujatí, školení, kurzov, prezentácií a súťaží v oblasti synchronizovaného plávania. Organizácia bola založená 01/08/2014 a pôsobí v Malackách. Máme ambíciu stať sa úspešným a popredným domácim klubom. Pre tento účel zabezpečujeme svojim zverenkyniam trénerov a profesionálov z oblasti, plávania, baletu, rôznych druhov tanca, gymnastiky a iných športov a umení, ktoré sú potrebné pre všeobecný rozvoj talentu a úspešnú reprezentáciu tímu doma i v zahraničí. Cieľom organizácie je vychovať reprezentantky Slovenskej republiky v synchronizovanom plávaní a umožniť im zúčastniť sa na väčšine podujatí organizovaných v zahraničí. 

SYNCHRO Malacky je prvým športovým klubom synchronizovaného plávania na Záhorí. Do novej sezóny 2014/2015 naberá prvé členky klubu, ktoré budu pod kvalifikovaným vedením trénerov reprezentovať mesto Malacky na celoslovenskej i zahraničnej úrovni.

Video YouTube

Video YouTube

Technika povinných figúr