Aktuality

13.03.2019 | Tréningový plán počas marca apríla a mája

Vážení rodičia, milé akvabely,

touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že boli zverejnené tréningové harmonogrami na nasledujúce tri mesiace. Oproti štandardnému rozpisu sa mení nasledovné:

1. prípravke bola zrušená atletika v piatok 22. 03. 2019 v čase od 17:00 do 18:30, tie akvabely, ktoré si chcú precvičiť techniku povinných figúr na súťaž v Ostrave pozývame na synchrotréning s mladšími a staršími žiačkami v rovnakom čase v plavárni Malina;

2. všetky skupiny majú zrušenú atletiku posledné dva aprílové týždne - znamená to, že od 15. 04. 2019 do 26. 04. 2019 budú tieto tréningy nahradené synchrotréningami zameranými na prípravu na súťaže v apríly a v máji.

3. v čase, kedy bude mať ktorákoľvek skupina preteky, tréningy nie sú - ide sobotu 27. 04. 2019 (M ČR 13-15 ročné - Olomouc), stredu 01. 05. 2019 (Ostravský delfínek - vybrané akvabely z prípravky, mladších a starších žiačok - Ostrava), sobotu 11. 05. 2019 (M ČR 12 ročné a ml. - Praha), sobotu 25. 04. 2019 (Austrian Open 13-15 ročné - Viedeň).

O nominácii našich akvabel na konkrétne súťaže Vás budeme vopred informovať a žiadať Vás o súhlas s ich štartom.

Akvabelky z prípravky majú možnosť zúčastniť sa Ostravského delfínka v máji (max.  pretekárok v jednej vekovej kategórii) a mesiaci jún súťaže Synchro stars, ktorá sa bude konať v Bratislave 02. 06. 2019.

Mladšie a staršie žiačky budú informované o možnostiach pretekania tento piatok 15. 03. 2019.

28.02.2019 | Harmonogram tréningov na mare, apríl a máj 2019

Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že tréningy počas marca budú v obvyklých časoch a rovnako aj počas jarných prázdnin, a to bez ohľadu na počet zverenkýň na tréningoch.

Nakoľko ešte čakáme na dodanie termínov neprítomnosti na tréningoch k atletike, skôr nemôže zostaviť rozvrh na nasledovné obdobie.

Ďakujeme za trpezlivosť a vidíme sa na najbližšie:

- zajtra v piatok 01. 03. 2019 - prípravka - atletika na ZŠ Záhorácka od 17:00-18:30 (Petr Filip)

- zajtra v piatok 01. 03. 2019 - mladšie a staršie žiačky - synchro v Maline od 17:00-19:00 (Katarína Rusňáková)

- pozajtra vsobotu 02. 03. 2019 - mladšie a staršie žiačky - synchro v Maline od 10:00-12:00 (Katarína Rusňáková)

- v pondelok 03. 03. 2019 - staršie žiačky - synchro v Maline od 17:00-19:00 (Katarína Rusňáková)

15.02.2019 | Informácie k nedeľňajším Majstrovstvám SR mladších žiačok

Vážení rodičia, milé pretekárky,

v nadväznosti na nedeľňajšie Majstrovstvá Slovenskej republiky v povinných figúrach FINA mladších žiačok (12 & under) si Vás dovoľujeme informovať o časovom rozpise súťaže, vylosovanej skupine povinných figúr a štartovom poradí pretekárok:

V nedeľu 17. 02. 2019 začína o 11:30 rozplavba, ktorá bude trvať 45 minút, preto prosíme všetky predplavkyne aj pretekárky, aby boli najneskôr o 11:00 pred hlavných vchodom Fakulty telesnej výchovy športu Univerzity Komenského v Bratislave (Lafranconi). Súťaž v povinných figúrach začína o 12:30 a jej predpokladaný koniec je o 13:30. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 14:00 hod. Rodičia si svoje deti môžu prevziať po vyhlásení výsledkov.
 
Pretekárky a predplavkyne informujeme, že bola vylosovaná druhá skupina povinných figúr -  Kip a Swordfish.
 
Súčasne zverejňujeme štartové poradie na tomto odkaze: Štartové poradie M SR v PF mladšie žiačky.
 
14.02.2019 | LETNÝ INTENZÍVNY TRÉNINGOVÝ PROGRAM

 

Synchronizované plávanie Malacky n.o. ponúka všetkým svojim členkám možnosť krátkych a dlhých letných intenzívnych tréningových programov umeleckého plávania, a to v období od 8. júla 2019 (pondelok) do 22. augusta 2019 (piatok).

Dlhý tréningový program sa organizuje 5 dní v týždni od pondelka do piatku v čase od 10:00 do 12:00. Krátky tréningový program sa organizuje 3 dni v týždni, a to v pondelok v stredu a piatok v rovnakom čase. Teda cez víkendy sa netrénuje.
Letný intenzívny tréningový program sme sa snažili vytvoriť dostatočne flexibilne, aby bola možná jeho kombinácia s letnými tábormi Vašich detí a Vašimi rodinnými dovolenkami. A preto veríme, že s pochopením prijmete skutočnosť, že nie možné prispôsobenie si už zostaveného programu, ani nahradenie jedného tréningu iným či vrátenie alikvotnej časti poplatku v prípade neprítomnosti Vášho dieťaťa na tréningu.

KEDY TRÉNUJEME?
1. týždeň - druhý júlový týždeň: 08. 07. 2019 - 12. 07. 2019
2. týždeň - tretí júlový týždeň: 15. 07. 2019 - 19. 07. 2019
3. týždeň - štvrtý júlový týždeň: 22. 07. 2019 - 26. 07. 2019
4. týždeň - prelom júla a augusta: 29. 07. 2019 - 02. 08. 2019
5. týždeň - druhý augustový týždeň: 05. 08. 2019 - 09. 08. 2019
6. týždeň - tretí augustový týždeň: 12. 08. 2019 - 16. 08. 2019
7. týždeň - štvrtý augustový týždeň: 19. 08. 2019 - 23. 08. 2019

AKO ČASTO A AKO DLHO TRÉNUJEME?
Dlhý tréningový program - pondelok až piatok v čase od 10:00 do 12:00
Krátky tréningový program - pondelok, streda a piatok v čase od 10:00 do 12:00

KDE TRÉNUJEME?
Tri dráhy vo veľkom bazéne v krytej plavárni Športovej haly Malina na Sasinkovej ulici č. 2 v Malackách.

ČO TRÉNUJEME?
Voľné zostavy - sóla a taktiež techniku povinných figúr umeleckého plávania.

AKÝ JE POPLATOK ZA TRÉNINGY?
Dlhý tréningový program: 30,00 EUR / 1 týždeň (5 x 2 hod. = 10 hodín)
Krátky tréningový program: 20,00 EUR / 1 týždeň (3 x 2 hod. = 6 hodín)

AKÝM SPÔSOM JE MOŽNÉ PRIHLÁSENIE?
V prípade, že si želáte prihlásiť svoje dieťa na krátky alebo dlhý letný intenzívny tréningový program stačí, ak zaplatíte poplatok za Vami vybraný týždeň prostredníctvom prevodu alebo priameho vkladu poplatku na bankový účet s príslušným variabilným symbolom vždy vopred najneskôr v tú stredu, ktorá predchádza vybranému tréningovému týždňu, a to najmä z dôvodu, aby bolo možné dostatočne dôkladne a včasne zostaviť tréningový plán na nový týždeň a zároveň nadviazať tiež už na absolvovanú prípravu tej-ktorej akvabely.
Po úhade poplatku za tréningy Vám následne bude doručené potvrdenie o zaplatení a o evidencii Vášho dieťaťa v programe.

INFORMÁCIE K PLATBE:
1. týždeň - druhý júlový týždeň: 08. 07. 2019 - 12. 07. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0101
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0102
Poznámka: meno + priezvisko členky

2. týždeň - tretí júlový týždeň: 15. 07. 2019 - 19. 07. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0201
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0202
Poznámka: meno + priezvisko členky

3. týždeň - štvrtý júlový týždeň: 22. 07. 2019 - 26. 07. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0301
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0302
Poznámka: meno + priezvisko členky

4. týždeň - prelom júla a augusta: 29. 07. 2019 - 02. 08. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0401
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0402
Poznámka: meno + priezvisko členky

5. týždeň - druhý augustový týždeň: 05. 08. 2019 - 09. 08. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0501
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0502
Poznámka: meno + priezvisko členky

6. týždeň - tretí augustový týždeň: 12. 08. 2019 - 16. 08. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0601
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0602
Poznámka: meno + priezvisko členky

7. týždeň - štvrtý augustový týždeň: 19. 08. 2019 - 23. 08. 2019
DLHÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok až piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 30,00 EUR
Variabilný symbol: 0701
Poznámka: meno + priezvisko členky

KRÁTKY TRÉNINGOVÝ PROGRAM (pondelok, streda a piatok od 10:00-12:00)
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
Suma: 20,00 EUR
Variabilný symbol: 0702
Poznámka: meno + priezvisko členky

 

07.02.2019 | Organizačné pokyny a časový rozpis k súťažiam 10. 02. 2019
Vážení rodičia, milé pretekárky,
 
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o časovom rozpise k nedeľňajším súťažiam Zlatá rybka a  Majstrovstvá SR v povinných figúrach starších žiačok. Dňa 10. 02. 2019 sa uskutočnia obidve súťaže na jednom mieste - na krytej plavárni Lafranconi Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (pokiaľ plánujete cestu autom cez D2, od 01. 02. 2019 je nutné mať zakúpenú platnú slovenskú diaľničnú známku) v nasledovnom časovom slede: 
 
11:30 - 12:15    rozplavba starších žiačok a pretekárok disciplíny Ú2
12:15 - 14:00    súťaž v povinných figúrach starších žiačok a povinných figúrach Ú2
14:00 - 14:30    rozplavba prekárok v povinných figúrach Ú1 a Ú3
14:30                vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev SR v povinných figúrach pre staršie žiačky
14:30 - 15:30    súťaž vo figúrach Ú1 a Ú3
15:45                vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatá rybka v diciplínach Ú1, Ú2 a Ú3
 
Znamená to, že sa stretávame pred hlavným vchodom FTVŠ UK nasledovne:
  • o 11:00 hod. sa  s trénerkou Katarínou Rusňákovou  stretávajú rozhodkyne Iveta Péterová a Laura Ogurčáková (technická porada je 11:15), rodičia dobrovoľníci - pani Lucia Kováčiková a pán Róbert Kincses, pretekárky v povinnych figúrach starších žiačok (1) Gabriela Hurbanová (2004) a (2) Tereza Havlová (2005) a pretekárky vo figúrach U2 (1) Chiara Christine Pulková (2007), (2) Sofia Šarközyová (2008), (3) Lilly Zivčáková (2008), (4) Michaela Kováčiková (2009), (5) Veronika Ranincová (2009), (6) Lea Pauková (2009), (7) Klára Janková (2009), (8) Natália Simeonová (2009), (9) Izabela Kincesová (2010) a (10) Viktória Pauková (2010) - t. j. celkom 12 pretekárok. Pretekárky prídu už rozcvičené, budú mať na sebe plavky na rozplavbu a pri sebe tréningový denník a piškótu na rozplavbuO 11:30 hod. presne skáčeme do vody a absolvujeme spolu 30 min. tréning pred súťažou, ostatných 15 min je určených na prezlečenie sa o čiernych pretekárskych plaviek a bielej čiapky (tá by už mala byť na hlave z rozplavby) a koncentráciu pred súťažou - každá pretekárka sa drží výlučne trénerky Kataríny Rusňákovej, ktorá pomôže každej súťažiacej nájsť svoj panel a štartové poradie. O 12:10 je už každá súťažiaca pripravená na svojom panely opakujúca si svoje zaznačené rady z tréningového denníka. Po skončení súťaže sa každá samostatne bez inštrukcií trénera osprchuje, prezlečie do čierneho dresu, čiernych šortiek a ružového bolérka, vyčeše si vlasy jednoduchého baletného drdolu a o 14:25 sa pripravia na nástup a vyhlásenie výsledkov staršie žiačky a o 15:40 pretekárky disciplíny U2. Pretekárky sa zoradia podľa výšky. Rodičia si môžu staršie žiačky prevziať po vyhlásení výsledkov, teda po 14:30. Rodičia U2 pretekárok až po 15:45.

 

  • o 13:30 sa s trénerkou Katarínou Rusňákovou stretávajú pretekárky vo figúrach U3 (1) Amália Zenková (2007), (2) Emma Mesárošová (2007), (3) Hana Hocová (2008), (4) Vanda Vodnáková (2008), (5) Jasmína Cséfalvayová (2008), (6) Diana Mesárošová (2008) a predplavkyňa U1 figúr (7) Tamara Šimová (2006) a pretekárky vo figúrach U1 (1) Lea Hroncová (2008), (2) Anita Šefčíková (2009), (3) Laura Novotová (2009), (4) Kristína Hrotková (2009), (5) Stella Hroncová (2010), (6) Karolína Káčerová (2010), (7) Nela Šnegoňová (2010), (8) Izabela Jurišová (2010), (9) Alexandra Tóthová (2010), (10) Naďa Medveďová (2010), (11) Nela Siweková (2011), (12) Nela Stašková (2011) a (13) Ester Šimova (2012) -  t. j. celkom 20 dievčat. Pretekárky prídu už rozcvičené, budú mať už na sebe ČIERNE PRETEKÁRSKE plavky a v taške, bielu plaveckú čiapku, štipec, plavecké okuliare, šľapky, župan, dva uteráky, tréningový denník, SPODNÉ PRÁDLO, dve gumičky do vlasov, vlastnú kefu a sponky na drdol, fľašu s vodou a ľahké občerstvenie, piškóty na rozplavbu dostanú pretekárky na bazéne. O 14:00 hod. presne skáčeme do vody a absolvujeme spolu 30 min. tréning pred súťažou. Organizátor nevyhradil žiaden čas na prezlečenie, preto sa už len osušíme a dáme si župan - každá pretekárka sa drží výlučne trénerky Kataríny Rusňákovej, ktorá pomôže každej súťažiacej nájsť svoj panel a štartové poradie. O 14:30 je už každá súťažiaca pripravená na súťaž na svojom panely opakujúca si svoje zaznačené rady z tréningového denníka. Po skončení súťaže sa každá samostatne osprchuje a prezlečie sa. U3 pretekárky sa oblečú do čierneho dresu, čiernych šortiek a ružového bolérka, vlasy budú mať vyčesané do drdolu. U1 pretekárkam dá reprezentačné oblečenie trénerka. O 15:40 hod. je každá pripravená na nástup a vyhlásenie výsledkov. Pretekárky sa zoradia podľa výšky. Rodičia si môžu staršie žiačky prevziať po vyhlásení výsledkov, teda po 15:45 hod.  
 
Dôležitá informácia pre staršie žiačky: Dnes 07. 02. 2019 bola vylosovaná 3. skupina povinných figúr. Súťažiť sa teda bude vo figúrach (i) Ariana, (ii) Rio, (iii) Porpoise Continuous Spin 720 a (iv) Seagull.
 
Doplňujúca aktualita pre prípravku: Akvebelkám z prípravky umožňujeme bonusový tréning navyše pred súťažou, a to v sobotu 09. 02. 2019 od 11:00-12:00.


V prípade otázok a nejasnosti budeme radi, ak budete kontaktovať trénerku Katarínu Rusňákovú osobne po tréningoch vo štvrtok po 19:00, v piatok po 19:00 a v sobotu po 12:00 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese katarina.spiessova@gmail.com .
03.02.2019 | Zrušenie atletiky v nasledujúcom týždni

Vážení rodičia, milé akvabely,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že počas nasledujúceho týždňa budú zrušené všetky tri tréningy atletiky s trénerom Filipom - ide o atletiku starších žiačok v utorok 05. 02. 2019 od 17:00-19:00, atletiku mladších žiačok vo štvrtok 07. 02. 2019 od 17:00-19:00 a atletiku akvabeliek z prípravky v piatok 08. 02. 2019 od 17:00-18:30.

S ohľadom na skutočnosť, že sa náš tím v nedeľu 10. 02. 2019 zúčastní Majstrovstiev Slovenskej republiky v povinných figúrach starších žiačok a súťaže Zlatá rybka (U1,U2, a U3 kategórie), budú predmetné tréningy nahradené nasledovne:

  • atletiku starších žiačok v utorok 05. 02. 2019 od 17:00-19:00 nahradí synchrotréning v rovnakom čase, ktorý bude spojený s mladšími žiačkami
  • atletiku mladších žiačok vo štvrtok 07. 02. 2019 od 17:00-19:00 nahai synchrotréning v rovnakom čase ktorý bude spojený so staršími žiačkami a 
  • atletiku akvabeliek z prípravky v piatok 08. 02. 2019 od 17:00-18:30 nahradí synchrotréning v ovnakom čase spojený s mladšími aj staršími žiačkami.

Na uvedených náhradných tréningoch si spoločne zopakujeme povinné figúry U1, U2, U3 a FINA 13-15. 

Ďakujeme Vám za porozumenie a za zmenu na poslednú chvíľu sa ospravedlňujeme.

Záverom si Vám dovoľujeme pipomenuť, že v utorok 05.02.2019 je potrebné priniesť vyplnené a podpísané registračné formuláre individuálnych členov SPF. Tí rodičia, ktorí ich nemajú ich môžu vyplniť aj po tréningu, kým budú čakať na svoje deti. Súćasne Vás prosíme o zabepcenie úhady členského poplatku SPF vo výške 10,00 eur a v prípade, že ste sa rozhodli pre účasť Vášho dieťaťa na súťaži Zlatá rybka (U1,U2 a U3) resp. M SR starších žiačok - štartovné vo výške 10,00 eur.

03.02.2019 | Nominácia pretekárok na súťaže

Vážení rodičia,

na základe preferencií Vašich detí, tréningových výkonov, účasti na tréningoch a rozhodnutí trénerov Vám touto cestou nanavrhujeme nasledovnú účasť Vašich detí na plánovaných súťažiach:

 

Zlatá Rybka (nedeľa 10. 02. 2019) kategória U1

1. Tamara Šimová - predplavkyňa

2. Anita Ševčíková

3. Lea Hroncová

4. Naďa Medveďová

5. Kristína Hrotková

6. Nela Stašková

7. Anna Sabolová

8. Ester Šimová

9. Nela Siweková

10. Nela Šnegoňová

11. Stella Hroncová

12. Agáta Dvoráková

13. Žofia Hocová

14. Karolína Káčerová

15. Izabela Jurišová

16. Laura Novotová

17. Alexandra Tóthová

Figúry U1

V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo pretekov, stačí doniesť iba vyplnenú žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii a poplatok 10,00 eur. Ďalšia možnosť pretekania v povinných figúrach bude 01. 05. 2019 na Ostravskom delfínku v ČR. Z organizačných dôvodov uzatvárame registrácie tento utorok. 

(Odhlášky pretekárok zákonným zástupcom sú po zaplatení štartovného možné do stredy 06. 02. 2019 do 18:00 hod. na katarina.spiessova@gmail.com , po uvedenom termíne nie je možné vrátenie štartovného, štartovné je nutné zaplatiť v hotovosti najneskôr v utorok 05. 02. 2019 po tréningu trénerke Kataríne Rusňákovej spoločne s registračným poplatkom SPF)

 

Zlatá Rybka (nedeľa 10. 02. 2019) kategória U2

1. Michaela Kováčiková

2. Natália Simeonová

3. Veronika Ranincová

4. Chiara Christine Pulková

5. Viktória Pauková

6. Lea Pauková

7. Lilly Zivčáková

8. Denisa Csenkeyová

9. Sofia Šarközyová

10. Klára Janková

11. Izabela Kincsesová

Figúry U2

V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo pretekov, stačí doniesť iba vyplnenú žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii a poplatok 10,00 eur. Ďalšia možnosť pretekania v povinných figúrach bude 01. 05. 2019 na Ostravskom delfínku v ČR. Z organizačných dôvodov uzatvárame registrácie tento utorok.

(Odhlášky pretekárok zákonným zástupcom sú po zaplatení štartovného možné do stredy 06. 02. 2019 do 18:00 hod. na katarina.spiessova@gmail.com , po uvedenom termíne nie je možné vrátenie štartovného, štartovné je nutné zaplatiť v hotovosti najneskôr v utorok 05. 02. 2019 po tréningu trénerke Kataríne Rusňákovej spoločne s registračným poplatkom SPF)

 

Zlatá Rybka (nedeľa 10. 02. 2019) kategória U3 

1. Amália Zenková

2. Hana Hocová

3. Emma Mesárošová

4. Jasmína Cséfalvayová

5. Vanda Vodnáková

6. Diana Mesárošová

7. Denisa Csenkeyová - predplavkyňa

Figúry U3

V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo pretekov, stačí doniesť iba vyplnenú žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii a poplatok 10,00 eur. Ďalšia možnosť pretekania v povinných figúrach bude 01. 05. 2019 na Ostravskom delfínku v ČR. Z organizačných dôvodov uzatvárame registrácie tento utorok.

(Odhlášky pretekárok zákonným zástupcom sú po zaplatení štartovného možné do stredy 06. 02. 2019 do 18:00 hod. na katarina.spiessova@gmail.com , po uvedenom termíne nie je možné vrátenie štartovného, štartovné je nutné zaplatiť v hotovosti najneskôr v utorok 05. 02. 2019 po tréningu trénerke Kataríne Rusňákovej spoločne s registračným poplatkom SPF)

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v povinných figúrach FINA 12 & under (mladšie žiačky)

Nedeľa 17. 02. 2019

1. Amália Zenková

2. Hana Hocová

3. Emma Mesárošová

4. Jasmína Cséfalvayová

5. Vanda Vodnáková

6. Diana Mesárošová

(Odhlášky pretekárok zákonným zástupcom sú po zaplatení štartovného možné do stredy 13. 02. 2019 do 18:00 hod. na katarina.spiessova@gmail.com , po uvedenom termíne nie je možné vrátenie štartovného, štartovné je nutné zaplatiť v hotovosti najneskôr v utorok 12. 02. 2019 po tréningu trénerke Kataríne Rusňákovej spoločne s registračným poplatkom SPF)

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v povinných figúrach FINA 13-15 (staršie žiačky)

Nedeľa 10. 02. 2019

1. Gabriela Hurbanová

2. Tereza Havlová

(Odhlášky pretekárok zákonným zástupcom sú po zaplatení štartovného možné do stredy 06. 02. 2019 do 18:00 hod. na katarina.spiessova@gmail.com , po uvedenom termíne nie je možné vrátenie štartovného, štartovné je nutné zaplatiť v hotovosti najneskôr v utorok 05. 02. 2019 po tréningu trénerke Kataríne Rusňákovej spoločne s registračným poplatkom SPF)

Dopravu do Bratislavy (FTVŠ UK, Lafranconi) si každá pretekárka zabezpečuje sama. Rodičia deti odovzdajú trénerovi pred hlavným vchodom fakulty, kde im budú odovzdané trénerkou po vyhlásení výsledkov. Presné časy začiatku a konca súťaže budú organizátormi spresnené pred súťažou.

02.02.2019 | Výsledková listina

Milé naše pretekárky,

touto cestou vám oznamujeme výsledky z dnešných 1. oddielových pretekov povinných figúrach:

 

Kategória U2

1. Michaela Kováčiková 43,97

2. Lilly Zivčáková 43,66

3. Veronika Ranincová 43,40

4. Izabela Kincsesová 43,08

5. Klára Janková 42,83

6. Viktória Pauková 41,32

7. Lea Pauková 39,64

8. Chiara Christine Pulková 30,32

9. Natália Simeonová 0,00

9. Denisa Csekeyová 0,00

9. Sofia Šarközyová 0,00

 

Kategória FINA figures 12 & under

1. Hana Hocová 74,32

2. Vanda Vodnáková 71,98

3. Diana Mesárošová 67,31

4. Emma Mesárošová 64,33

5. Amália Zenková 0,00

5. Jasmína Cséfalvayová 0,00

 

Kategória FINA figures 13-15

1. Gabriela Hurbanová 81,46

2. Tereza Havlová 73,12

 

Ďakujeme všetkým pretekárkam aj rozhodkyniam za účasť a víťazkam gratulujeme!

 

01.02.2019 | Informácie k zajtrajšej oddielovej súťaži

I. Všeobecné ustanovenia

Organizátor: Synchronizované plávanie Malacky n.o.
Usporiadateľ: Synchronizované plávanie Malacky n.o.
Termín: Sobota 2. februára 2019
Miesto: Krytá plaváreň, Športová hala Malina, Sasinskova 2, 901 01 Malacky
Riaditeľ súťaže: Katarína Rusňáková
Hlavný rozhodca: Iveta Péterová
Vedúci protokolu: Nikol Quardová
Porada rozhodcov: Sobota 2. februára 2019 10:00 hod.
Štartovné: 0,00 EUR

II. Technické ustanovenia

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel FINA a podľa tohto rozpisu
Vekové kategórie: Akvabely z prípravky, mladšie a staršie žiačky (2006 a mladšie)
Disciplíny: Povinné figúry (100 %)
Podmienky účasti: Členstvo v oddiele Synchronizované plávanie Malacky n.o.
Dress code: Podľa pravidiel FINA (čierné celé plavky, biela plavecká čiapka)
Námietky: Podanie ústneho protestu do 15 min. od konca súťaže (zápisnica)
Ceny: Prvé, druhé a tretie miesto bude ocenené medailou a diplomom. Štvrté, piaté a šiesté miesto bude ocenené diplomom.

Výsledky: Budú zverejnené na webovom sídle usporiadateľa a vyhlásené buď po skončení súťaže o 12:15 alebo na v sobotu 09. 02. 2019 o 11:30 hod. na plavárni v rámci tréningu

Povinné a vylosované figúry:

U1: (1) Back Layout Position - poloha na znaku (koef.: 1.0), (2) Front Layout Position - poloha na prsiach (koef.: 1.0), (3) Back Layout Position to Tub position (koef.: 1.0), (4) Eggbeater turning 360° - šliapanie vody s otáčaním (koef.: 1.0)

U2: (1) (1) Back Layout Position to Bent Knee position (koef.: 1.0), (2) Front Layout Position to Bent Knee position (koef.: 1.0), (3) Somersault (koef.: 1.1), (4) Back Layout Position, Reverse Propeller, Propeller (koef.: 1.0)

12 & under: (1) Straight Ballet Leg, (2) Barracuda, (3) Swan, (4) Water drop

13-15 figures: (1) Ariana, (2) Rio, (3) Seagull

 

Rozhodkyne:

Katarína Rusňáková, R1
Laura Ogurčáková, R2
Iveta Péterová, R3 hlavná rozhodkyňa
Zoja Tolkačevová, R4
Nikol Quardová, R5

 

Časový program súťaže:

10:00 - rozplavba/porada rozhodcov

10:30 - koniec rozplavby

10:40 - začiatok súťaže 

12:00 - koniec súťaže

 

Štartové poradie prekárok:

U1

1. Tamara Šimová

2. Anita Ševčíková

3. Lea Hroncová

4. Naďa Medveďová

5. Kristína Hrotková

6. Nela Stašková

7. Anna Sabolová

8. Ester Šimová

9. Nela Siweková

10. Nela Šnegoňová

11. Stella Hroncová

12. Agáta Dvoráková

13. Žofia Hocová

14. Karolína Káčerová

15. Izabela Jurišová

16. Laura Novotová

17. Alexandra Tóthová

 

U2

1. Michaela Kováčiková

2. Natália Simeonová

3. Veronika Ranincová

4. Chiara Christine Pulková

5. Viktória Pauková

6. Lea Pauková

7. Lilly Zivčáková

8. Denisa Csenkeyová

9. Sofia Šarközyová

10. Klára Janková

11. Izabela Kincsesová

 

12 & under

1. Amália Zenková

2. Hana Hocová

3. Emma Mesárošová

4. Jasmína Cséfalvayová

5. Vanda Vodnáková

6. Diana Mesáošová

 

13-15 figures

1. Gabriela Hurbanová

2. Tereza Havlová

 

 

 

30.01.2019 | Najbližšie súťaže pre všetky akvabely

Vážení rodičia, milé pretekárky,

 

v nasledujúcom období nás čakajú tieto štyri súťaže:

 

I.

1. oddielové preteky v povinných figúrach

 

V sobotu dňa 02. 02. 2019 sa pre všetky naše akvabely uskutoční súťaž v povinných figúrach U1, U2, U3, FINA 12 & under a FINA 13-15 figures. Propozície budú zverejnené v samostatnom príspevku. Súťaž je organizovaná v rámci tréningu v čase od 10:00-12:00. Každá akvabela by mala mať čierne celé plavky a bielu plaveckú čiapku. Rozplavba začína od 10:00 a končí o 10:30. Je vhodné plávať v iných plavkách, prezliecť sa do pretekárskych suchých a dať si župan. Prosíme, aby ste si doniesli aj dva uteráky.

 

II.

Zlatá rybka  

 

V nedeľu dňa 10. 02. 2019 sa v priestoroch bratislavskej krytej plavárne Lafranconi nachádzajúcej sa v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského uskutoční súťaž "Zlatá rybka". Pretekárky narodené v roku 2007 a mladšie (t. j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012...) súťažia v povinných figúrach U1, U2 a U3. Naše členky si môžu vybrať na základe svojich preferencií, v ktorej disciplíne si želajú súťažiť. Pretekárky musia byť zaregistrované ako členky Slovenskej plaveckej federácie - členský poplatok na rok 2019 je ustanovený vo výške 10,00 EUR a pretekárky si ho hradia samé. Pretekárky štartujú na vlastné náklady - výška štartovného je 10,00 EUR. Tie dievčatá, ktoré neboli ešte nikdy zaregistrované v informačnom systéme SPF dostanú na štvrtkovom tréningu (prípadne sobotňajšej oddielovej súťaži) formulár žiadosti o individuálne členstvo v SPF od trénerky Kataríny Rusňákovej. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doniesť aj členským poplatkom a štartovným (spolu 20,00 EUR) na tréning v utorok 05. 02. 2019.

 

III.

Majstrovstvá SR v povinných figúrach starších žiačok

 

V nedeľu dňa 10. 02. 2019 sa v priestoroch bratislavskej krytej plavárne Lafranconi nachádzajúcej sa v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského uskutočnia tiež Majstrovstvá Slovenskej republiky v povinných figúrach FINA 13-15 pre staršie žiačky. Pretekárky štartujú na vlastné náklady - výška štartovného je 10,00 EUR. Tie dievčatá, ktoré neboli ešte nikdy zaregistrované v informačnom systéme SPF dostanú na štvrtkovom tréningu (prípadne sobotňajšej oddielovej súťaži; členstvo sa inak predlžuje na základe pôvodného formuláru) formulár žiadosti o individuálne členstvo v SPF od trénerky Kataríny Rusňákovej. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doniesť aj členským poplatkom a štartovným (spolu 20,00 EUR) na tréning v utorok 05. 02. 2019.

 

IV.

Majstrovstvá SR v povinných figúrach mladších žiačok

 

V nedeľu dňa 17. 02. 2019 sa v priestoroch bratislavskej krytej plavárne Lafranconi nachádzajúcej sa v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského uskutočnia tiež Majstrovstvá Slovenskej republiky v povinných figúrach FINA 12 & under pre mladšie žiačky. Pretekárky štartujú na vlastné náklady - výška štartovného je 10,00 EUR. Tie dievčatá, ktoré neboli ešte nikdy zaregistrované v informačnom systéme SPF dostanú na štvrtkovom tréningu (prípadne sobotňajšej oddielovej súťaži; členstvo sa inak predlžuje na základe pôvodného formuláru) formulár žiadosti o individuálne členstvo v SPF od trénerky Kataríny Rusňákovej. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doniesť aj členským poplatkom a štartovným na tréning (spolu 20,00 EUR) v utorok 05. 02. 2019.

 

Zobrazujem 1 - 10 z 24 aktualít