Balet Čo je to balet


Balet je druh tanečného umenia, ktorý vznikol približne v 17. storočí vo Francúzsku, no svojich obdivovateľov a fanúšikov má do dnes. Pre tento štýl tanca je typická súhra tela a hudby, elegantný prejav, precíznosť a ladnosť.

Balet nie je športovou disciplínou, tanečníci nie sú hodnotení za svoj tanečný prejav, nedostávajú body, ani nepostupujú v akýchkoľvek všeobecne platných tabuľkách. Napriek tomu je to typ tanca známy najmä svojou striktnosťou, presnosťou a predpísanými figúrami.

Štúdium tanca je zväčša veľmi náročný, dlhoročný proces, ktorý má svoje presne stanovené postupnosti. Jemné odchýlky vo výučbe i v následnom tanečnom prejave môžeme nájsť v každej významnejšej baletnej škole. Svoj vlastný štýl majú napr. Francúzsko, Rusko, Taliansko, či USA.

Samotný tréning tanečníka pozostáva z niekoľkých častí. Prvá sa uskutočňuje pri tyči, kde sa precvičujú zostavy v pevne danom poradí, ktoré maximálne zahrejú a rozcvičia celé telo. Zameriavajú sa na zlepšenie flexibility, rozsahu nôh, rytmiku i estetickosť v prejave. Nasleduje časť, ktorá sa cvičí v priestore, bez akejkoľvek opory. Tu sa opakujú podobné zostavy ako pri tyči, no náročnosť je vyššia. Napokon sa precvičujú skoky, točky a študentky vyšších ročníkov i tanec na špičkách.

Balet, alebo tiež klasický tanec, je fyzicky náročný, no ponúka elegantnú formu pohybu, pri ktorom si tanečník zlepší svoju ohybnosť, výdrž, presnosť, rytmické cítenie i držanie tela. Vedie k úplnej sústredenosti a vyžaduje absolútne dodržiavanie istých zásad, no zároveň poskytuje voľnosť prejavu, radosť z tanca a potešenie pri prekonávaní vlastných hraníc.

Medzi najznámejšie klasické baletné diela nepochybne patria: Labutie jazero, Luskáčik, Giselle. Baletu sa venujú ženy i muži, a to profesionálne i amatérsky.