Členstvo NÁBOR: sezóna 2019/2020


Vážení záujemcovia, milé záujemkyňe,

 

ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o trénovanie synchra v našom oddiele. Dovoľte nám však oznámiť Vám, že v sezóne 2019/2020 sa tréneri našej organizácie rozhodli nezorganizovať nábor nových akvabeliek.

Predpokladaný termín ďalšieho náboru je september 2020.

Upriamujeme Vašu pozornosť na tréningy atletiky (AC Malacky), plávania (ŠK OCEÁN) a gymnastiky (Akadémia Samuela Piaseckého), kde je rovnako možný rozvoj všestrannosti a pohybovaných zručností potrebných aj v umeleckom (synchronizovanom) plávaní.

Tešíme sa na Vás v sezóne 2020/2021.