Kontakt


Synchronizované plávanie Malacky n.o.
anglický názov: Synchronized Swimming Malacky n.o.

Sídlo: SK-811 02 Bratislava, Svetlá 7

Registrácia: zápis v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresného úradu Bratislava, Reg.číslo: OVVS-64624/441/2014-NO

IČO: 45743711

Štatutárny zástupca: Katarína Rusňáková (Spiessová), riaditeľ

Správna rada:
Mgr. Patrik Palkovič, predseda správnej rady
Mgr. Zuzana Spiessová, člen správnej rady
Mgr. Veronika Palkovičová, člen správnej rady

Dozorný orgán:
Mgr. Peter Spiess, revízor

Výpis z registra neziskových organizácii Ministerstva vnútra SR

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4845 8357
BIC: TATRSKBX
Číslo účtu: 2948458357/1100

 

Miesto konania tréningov:

Krytá plaváreň MALINA
Baletná sála
Športová hala MALINA
SK-901 01 Malacky, Sasinkova 2

Veľká telocvičňa
Základná škola
Záhorácka 95
SK-901 01 Malacky

Kontaktné osoby:

Katarína Rusňáková
trénerka umeleckého plávania
M. 00421 919 271 991 | E. katarina.spiessova(at)gmail.com

Iveta Péterová
trénerka plávania a trénerka umeleckého plávania
M. 00421 903 869 286 | E. ipeterova63(at)gmail.com

PaedDr. Petr Filip
tréner atletiky
M. 00421 908 745 912 | E. filip.petr(at)zs4malacky.sk

 

Autor: Kristína Čermáková