O nás Poďakovanie


Ďakujeme pánovi primátorovi JUD. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD. za pridelenie dotácie na činnosť športového klubu na obdobie roka 2016 vo výške 560,00 EUR, vďaka ktorej bude vybraným akvabelám tímu Synchronizované plávanie Malacky n.o. zaplatené členstvo pretekárky v Slovenskej plaveckej federácii na rok 2016 a štartovné na medzinárodnej súťaži DELFINIK 2016 and IUVENTA CUP prípadne štartovné na inej súťaži v sezóne 2015/2016.

Ďakujeme pánovi primátorovi JUD. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD. za pridelenie dotácie na činnosť športového klubu na obdobie roka 2015 vo výške 826,00 EUR, vďaka ktorej akvabely tímu Synchronizované plávanie Malacky n.o. dostali svoje 1. baletné trikoty, pretekárske plavky na súťaže v povinných figúrach FINA, plavecké čiapky a plavecké okuliare, tímové reprezentačné tričko, šnúrky na krk s členským preukazom ale tiež plavecké a tréningové pomôcky, ktoré sú k dispozícii celému oddielu.

Ďakujeme pánovi riaditeľovi Ing. Dušanovi Rusňákovi a celému koletívu Športovej haly Malina za srdečnú podporu rozvoja synchronizovaného plávania v Malackách a ochotu a ústretovosť, s ktorou sa stretávame pri organizácii našich tréningov baletu a plávania.