O nás Tréneri - Iveta Péterová


Iveta Péterová

trénerka plávania a umeleckého plávania

Mobil:

00421 903 869 286

E-mail:

ipeterova63(at)gmail.com

Späť

vedúca tímu
zapísaná v Registri športových odborníkov pod SVK21772

Ivet je členom nášho tímu od októbra 2014. Dňa 18.03.2016 bola primátorom mesta Malacky a Komisiou pre vzdelávanie, mládež a šport Mestského zastupiteľstva v Malackách ocenená za osobný prínos a rozvoj športu v oblasti plávania. Ocenenie jej bolo udelené najmä za nadšenie, ktorým podnecuje mládež a vzornú reprezentáciu mesta Malacky. Iveta Péterová je vedúca tímu Synchronizované plávanie Malacky n.o. Stará sa o nášho pohodového tímového ducha, perfektnú kondičnú a plaveckú prípravu, ale aj trénovanie povinných figúr FINA. Okrem trénovania akvabel, venuje sa súčasne aj výuke plávania detí ako trénerka plaveckej školy PLAVÁČIK. Ivet je zakladateľka vlastnej Súkromnej plaveckej školy Nemo, v ktorej sa správnym technikám plávania naučilo už aj mnoho dospelých neplavcov. Ivet položila v minulosti základy plaveckého klubu Willy ako jeho spoluzakladateľka. Iveta Péterová bola aktívnou plavkyňou a reprezentovala Slovenskú republiku na medzinárodných pretekoch v Užhorode, kde v roku 1977 vyhrala 2. miesto v disciplíne 100 m znak. V rovnakom roku zvíťazila na pretekoch v Oradei na 100 m delfín.

Vzdelanie a prax
2017 Tréner 1. kvalifikačného stupňa so špecializáciou synchronizované plávanie (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telovýchovy a športu)
2017 Rozhodca v synchronizovanom plávaní 1. kval.triedy (Slovenská plavecká federácia)
2006 National Accreditation as Lifeguard, 23 April 2006, Royal Life Saving Society UK; Watchfield, Swindon
2007 - 2011 Asistent MILREP SR a člen Výkonneho Výboru charitatívnej organizácie pri vojenskom Výbore NATO Brusel, Belgicko

Jazyky
english | magyar