Umelecké plávanie Povinné figúry FINA 2017-2021


https://www.youtube.com/watch?v=WPF0SBy04kY&t=754s