Umelecké plávanie Tréningový denník


Tréningový denník je ľubovoľný zošit, ktorý nemá pravidlá a vyjadruje kreativitu svojej majiteľky. Do denníku sa píše, kreslí, nalepuje...

Zapisuje sa doň priebeh tréningov, individuálne cvičenie doma a ich početnosť, zaznamenávajú sa doň dôležité veci, na ktoré je počas plávania či baletu upozornené ako napr. "brada hore pri základnom plutvovaní", "prsty na rukách spolu pri kraulovom zábere", "zadok pod seba pri plie" atď.

Najvhodnejšie je nakresliť si konkrétnu polohu, figúru, pozíciu a vlastným spôsobom si zaznačiť, čo je v nej dôležité z hľadiska držania tela a pohybov ale tiež myslenia. Nepotrebujeme pritom vedieť písať.

Takto sa učíme pozornosti a sústredeniu sa. Kreatívnejšia stránka sa prejavuje kreslením a rôznymi kolážami. Kresliť je možne čokoľvek, najmä návrhy plaviek, útvarov v choreografiách tímu, dua či sóla, priebeh povinných figúr s opisom daných polôh. Možno si zapísať aktuálnu obľúbenú pieseň, ktorá nás inšpirovala a je vhodná pre zostavu, nalepiť napr. obal z čokolády, ktorý má peknú grafiku alebo farebnosť...

Každý deň sa okolo nás nachádza množstvo podnetov, ktoré sa môžu stať našou inšpiráciou. Pokiaľ si ich zaznačíme, môžu položiť základ pre novú choreografiu, tímové plavky či dresy - no hlavne dobre zaznačená rada trénera sa môže rýchlejšie premeniť do úspešného športového výkonu.